सौर्य कोष्ठक

 • धातु छत सौर माउन्ट

  धातु छत सौर माउन्ट

  विभिन्न टिन छत कोष्ठक को विविधता संग, Alicosolar धातु छत सौर माउन्ट कोष्ठक भेट्न सक्छ

  ट्रापेजोइड/नालीदार धातुको छत र खडा सीम छानाको मागको साथ वा भित्र प्रवेश नगरी

  छतहरू।Alicosolar सँग प्रदान गर्न उत्कृष्ट ईन्जिनियर टोली र गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली छ

  उत्तम सेवा।

 • टाइल छत सौर माउन्ट

  टाइल छत सौर माउन्ट

  विभिन्न टिन छत कोष्ठक को विविधता संग, Alicosolar धातु छत सौर माउन्ट कोष्ठक भेट्न सक्छ

  ट्रापेजोइड/नालीदार धातुको छत र खडा सीम छानाको मागको साथ वा भित्र प्रवेश नगरी

  छतहरू।Alicosolar सँग प्रदान गर्न उत्कृष्ट ईन्जिनियर टोली र गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली छ

  उत्तम सेवा।